Department Department Department Department Department Department Department

Επείγουσα Ανακοίνωση: Λάθη και Ελλείψεις στις Δηλώσεις Μαθημάτων Προπτυχιακών Φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.05.2015

Επειδή διαπιστώθηκαν πολλά λάθη και ελλείψεις εκ μέρους των φοιτητών στις δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2014-2015 παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγξουν τις δηλώσεις τους μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Ακαδημαϊκό Έργο) και σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει τα μαθήματα να κάνουν σχετική γραπτή αίτηση στην Γραμματεία το αργότερο μέχρι 8/5/2015.

Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή και δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου 2015.
 
Από την Γραμματεία