Department Department Department Department Department Department Department

Δυνατότητα Δήλωσης διδαχθέντων Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου για τους επί Διπλώματι Προπτυχιακους Φοιτητές

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.05.2015

Σας ενημερώνουμε ότι οι επί διπλώματι φοιτητές/τριες του Τμήματος Χημικών Μηχανικών μπορούν να δηλώσουν τα χειμερινά μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην τρέχουσα (εαρινή) εξεταστική περίοδο, από σήμερα 20.05.2015 έως και 07.06.2015.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 50/14-5-2015 στο οποίο δημοσιεύθηκε ο Ν. 4327/15 με θέμα ‘’Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις’’ Άρθρο 39 που αναφέρει ότι:
Για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2015, οι επί πτυχίω φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.ΤΕ.Ι. έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν σε προηγούμενα εξάμηνα.

Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνει μέσω της  Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Γραμματεία Χημικών Μηχανικών