Department Department Department Department Department Department Department

Ανανέωση Εγγραφών προπτυχιακών φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.09.2015

Οι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών  καλούνται να ανανεώσουν την εγγραφή τους για το Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16 μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας μέχρι και την 30-9-2015. Η ανανέωση εγγραφής  πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο portal (https://progress.upatras.gr).
 
Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τη σωστή έκδοση πιστοποιητικών από το πληροφοριακό σύστημα, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κάνει ήδη την εγγραφή τους για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
 
Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών θα πραγματοποιηθούν μετά από νεότερη Ανακοίνωση.