Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2015

Στα πλαίσια της όσο το δυνατόν καλύτερης ενημέρωσης των φοιτητών σχετικά με θέματα φοιτητικής μέριμνας το πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει στον ιστότοπο του ειδική σελίδα στην οποία ανακοινώνονται όλες παροχές προς τους φοιτητές του ιδρύματος.

Η διεύθυνση της σελίδας είναι https://www.upatras.gr/el/dfm