Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση για τα Μαθήματα Γερμανικής Γλώσσας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.09.2015

Προσωρινό πρόγραμμα χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 για την Γερμανική Γλώσσα
 
Την Παρασκευή 2.10.15, στις 12.00 θα γίνει η πρώτη συνάντηση για ενημέρωση και διαμόρφωση προγράμματος στο χώρο του Διδασκαλείου (Β όροφος).

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι  ΤΡΙΤΗ 11.00-14.00  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 11.00-13.00 ΙΑΤΡΙΚΗ  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.00-16.00 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 13.00-16.00 ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα  μαθήματα θα γίνονται στην Αιθ. του Δ.Ξ.Γ, στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης., 2 όροφος
Εναρξη μαθηματων 6.10.14

                                                                                                                                                                                                                                      
Η Διδάσκουσα

Φρ. Σάββα