Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση για θέση PhD

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.10.2015

Προωθείται προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, ανακοίνωση για μια ανοιχτή θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στo Εργαστήριο Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων (υπεύθυνος καθ. Βλάσης Μαυραντζάς).

Δείτε αναλυτικά το επισυναπτόμενο έγγραφο

Attached files