Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση για Πάσο

Από το υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 αλλάζει ο τρόπος διανομής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πασο).

Οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση του για τη χορήγηση του πάσο από το δικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr, από τις 24 Σεπτεμβρίου 2012. Αφού εγκριθεί η αίτηση από την οικεία Γραμματεία, θα μπορεί ο φοιτητής να παραλαμβάνει το Δελτίο του από συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης του.

Το νέο δελτίο ειδικού εισιτηρίου θα είναι τύπου πιστοτικής κάρτας και θα πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές με ενσωματωμένη τη φωτογραφία του δικαιούχου, ολόγραμμα ασφαλείας και τα στοιχεία του και με λατινικούς χαρακτήρες. Το τελικό κοστος για την παραλαβή του Δελτίου, ανέρχεται στα 2.46 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και θα επιβαρύνει το φοιτητή.
Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές και προϋποθέσεις για την έκδοση του νέου δελτίου ειδικού εισητηρίου στις ανακοινώσεις του υπουργείου: