Department Department Department Department Department Department Department

Διημερίδα Πρακτικής Άσκησης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.12.2012

Διημερίδα Πρακτικής Άσκησης
"Μελλοντική Εξέλιξη , Υλοποίηση & Απολογισμός Εργου"
14-15 Δεκεμβρίου  2012, Ώρα: 9.15 π.μ.
Αίθουσα Τελετών, Κτίριο Πρυτανείας
 
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Καθ. Αντώνης Αλεξανδρίδης
a.t.alexandridis@ece.upatras.gr
2610996404  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Λουίζα Βαγγελάτου
grafprak@upatras.gr
2610996636

You'll need Skype CreditFree via Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype