Department Department Department Department Department Department Department

Θέσεις για διδακτορικό ή/και post-doc σε πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.11.2012

Έμμισθες θέσεις για Διδακτορικό ή/και post-doc στο τομέα των Χαλαρών Υλικών (Πολυμερή και Κολλοειδή), της Υπολογιστικής Επιστήμης Ιξωδοελαστικών Υλικών και των αντισεισμικών εφαρμογών.
Οι Θέσεις απευθύνονται σε κατόχους μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ή Διδακτορικού για τις Θέσεις post-doc) στις Θετικές Επιστήμες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.