Department Department Department Department Department Department Department

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (ΠΕΣΧΜ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.01.2015
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΣΧΜ
 
Η σειρά των Πανελλήνιων Επιστημονικών Συνεδρίων Χημικής Μηχανικής έχει γίνει πλέον θεσμός για την συγκεκριμένη επιστημονική κοινότητα, εκφράζοντας την ανάγκη επικοινωνίας των Ελλήνων Χημικών Μηχανικών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τα ΠΕΣΧΜ είναι ο τόπος όπου επαγγελματίες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές Χημικοί Μηχανικοί συναντιόνται, γνωρίζονται, ακούν ο ένας τα αποτελέσματα της εργασίας του άλλου, και συζητούν για επιστημονικά, τεχνολογικά και άλλα επαγγελματικά θέματα.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
 
Τα Συνέδρια αυτά διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια από το 1997, διαδοχικά σε Πάτρα - Θεσσαλονίκη – Αθήνα, με ευθύνη των 3 Ακαδημαϊκών Μονάδων Χημικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).
Έτσι, ως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία 8 Συνέδρια, στα οποία συνολικά παρευρέθηκαν περισσότεροι από 5000 συμμετέχοντες, και παρουσιάστηκαν 2500 εργασίες. 

Το 9o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα κατά το τριήμερο 23 - 25 Μαΐου 2013 και είχε θέμα «Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη».

Δείτε περισσότερες πληροφορίες

http://9pesxm.chemeng.ntua.gr/