Department Department Department Department Department Department Department

Απονομή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

Σας γνωρίζουμε ότι οι τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 αντίστοιχα και ώρα 10.00 πμ., στην Αίθουσα Τελετών του  Ιδρύματος.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τον ακριβή αριθμό υποψηφίων,  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση.
Τέλος, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να βρίσκονται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της Τελετής στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος, προκειμένου να ενδυθούν την τήβεννο.

Γραμματεία
Τμήματος Χημικών Μηχανικών