Department Department Department Department Department Department Department

Ορκωμοσία Προπτυχιακών Φοιτητών

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Α΄ κτιρίου του Πανεπιστημίου Πατρών
Οι φοιτητές που πρόκειται να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2012.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ:

  1. Φοιτητική Ταυτότητα
  2. Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)
  3. Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης
  4. Υπηρεσιακό Σημείωμα από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλω βιβλία και περιοδικά
  5. Βεβαίωση από τη Φοιτητική Λέσχη για διακοπή της σίτισης και της στέγασης (αφορά όσους έχουν κάρτα δωρεάν σίτισης ή διαμένουν στη Φοιτητική Εστία)
  6. Υπεύθυνη Δήλωση (Αφορά σίτιση, στέγαση και περίθαλψη), χορηγείται από τη Γραμματεία.

Όποιος δε δηλώσει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δε θα λάβει μέρος στην ορκωμοσία.
Πάτρα, 15 Οκτωβρίου 2012  
     Από τη Γραμματεία