Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση για το προπτυχιακό Γαλλικά ΙΙ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο της διδάσκουσας (κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, 2ος όροφος, είσοδος από Εκτυπωτικό Κέντρο) την Τρίτη, 12/02/2013 τις ακόλουθες ώρες:

  • ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ             11:00 π.μ.
  • ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV            12:00 μ.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη διδάσκουσα τις ακόλουθες ώρες γραφείου: Τρίτη 13:00-15:00, Τετάρτη 11:00-13:00. Οι συγκεκριμένες ώρες ισχύουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

Τηλ. Γραφείου: 2610997721
Mail: mfcdipla@upatras.gr

                                                                      Η διδάσκουσα        

                                                                                          Χριστίνα Διπλάρη