Department Department Department Department Department Department Department

Ανανέωση Εγγραφών Προπτυχιακών Φοιτητών

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής ανακοινώνει ότι η εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών στα έτη Α΄, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και πτυχίο, για όλα τα Τμήματα της Σχολής και οι δηλώσεις επιλογής των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2012-2013, θα διενεργηθούν από 8 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου 2013.

Επισημαίνουμε ότι κάθε φοιτητής εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαμήνου στη Γραμματεία του Τμήματός του, στις ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής και ταυτόχρονα δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Οφείλουμε δε να σας ενημερώσουμε ότι η μη εγγραφή για δύο συνεχόμενα εξάμηνα διαταράσσει την πορεία και εξέλιξη της φοίτησης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

Οι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών παρακαλούνται να προσέρχονται για την εγγραφή τους αυστηρά από τις 11.00 π.μ έως 13.00 μ.μ., κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Από 8.2.2013 έως 15.2.2013 Το πρώτο και δεύτερο έτος
Στις 18.2.2013 έως 22.2.2013 Το τρίτο και τέταρτο έτος
Από 25.2.2013 έως 8.3.2013 Το πέμπτο έτος και οι επί πτυχίω φοιτητές

Από Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών