Department Department Department Department Department Department Department

Ημερομηνίες Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.05.2018

Ανακοινώνοντα οι  ημερομηνίες παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών για τις εξεταστικές περιόδους Ιουνίου  και Σεπτεμβρίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018

3 και 4/7/2018 Παρουσίαση με το παλαιό σύστημα.

5 και 6/7/2018 Παρουσίαση με το νέο σύστημα.

27/8/2018 Εμβόλιμη για τους φοιτητές που φεύγουν στο εξωτερικό. Παλαιό και νέο σύστημα.

16 και 17/10/2018 Παρουσίαση με το παλαιό σύστημα.

18 και 19/10/2018 Παρουσίαση με το νέο σύστημα.

 

Εκ της Γραμματείας