Department Department Department Department Department Department Department

Δήλωση Μαθημάτων για τους Επί Πτυχίω Φοιτητές Χειμερινου Εξαμήνου 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.05.2018

Η δήλωση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω προπτυχιακούς φοιτητές θα γίνει από σήμερα 7 Μαίου 2018 έως 20 Μαίου 2018.

 

Εκ της γραμματείας