Department Department Department Department Department Department Department

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.05.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τα μέλη της πολυτεχνικής Σχολής

Κοιν: εκπροσώπους  ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ενημερώνουμε τα μέλη της Πολυτεχνικής Σχολής ότι θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση  της Πολυτεχνικής Σχολής

στην αίθουσα τελετών (Α’ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος) την  17η  Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 πμ

Η σχετική πρόσκληση με τα θέματα της συνεδρίασης  θα σας κοινοποιηθεί το προσεχές διάστημα.

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

         ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ