Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση Εξέτασης Γερμανικής Γλώσσας Εαρινού Εξαμήνου 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.05.2018

Πρόγραμμα εξέτασης Γερμανικής Γλώσσας για την Εξεταστική Ιουνίου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018 (Εαρινό Εξάμήνο).

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ,  ΙV

Ημερομηνία: Σάββατο 16 Ιουνίου 2018

Ώρα: 12.30 – 14.30 μμ.

Αίθουσα: T15 ( ΠΤΔΕ)

 

Η Διδάσκουσα 

 

Σάββα Φρειδερίκη

Τηλ: 2610 997-705

email: fsava@upatras.gr