Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση Εξέτασης Ρωσικής Γλώσσας Εαρινού Εξαμήνου 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.05.2018

Πρόγραμμα εξέτασης Ρωσικής Γλώσσας για την Εξεταστική Ιουνίου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018 (Εαρινό Εξάμήνο).

ΡΩΣΙΚΑ IΙ,  ΙV

Ημερομηνία: Σάββατο 16 Ιουνίου 2018

Ώρα: 11.00 - 13.00 μμ.

Αίθουσα: T11  ( ΠΤΔΕ)

  • Η ύλη εξετάσεων για τα Ρώσικα-II είναι τα ακόλουθα κεφάλαια από το βιβλίο <<РУССКИЙ  ЯЗЫК. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС.>>Κεφ.4,5,6  (σελ.53-94)
  • Εξεταστέα ύλη για τα Ρώσικα-4 από το βιβλίο <<РУССКИЙ ЯЗЫК.ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. >>  Κεφ.9,10 (σελ.126 -160 )

Όσοι φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα προαιρετικά θα εξεταστούν την ίδια ώρα στην ίδια αίθουσα.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΤΡΙΤΗ 12.00-14.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00-14.00

 

Η Διδάσκουσα 

 

Ιωαννίδου Νούλα

Τηλ: 2610 997-703

Email: ioannid@upatras.gr