Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση Εξέτασης Αγγλικής Γλώσσας Εαρινού Εξαμήνου 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.06.2018

Πρόγραμμα εξέτασης Αγγλικής  Γλώσσας για την Εξεταστική Ιουνίου, Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018 (Εαρινό).

Το Μάθημα Αγγλική Ορολογία 2 (ΟΧΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) Θα εξεταστούν την ίδια ημερομηνία και ώρα με το Μάθημα Αγγλικά 1 του Β΄ εξαμήνου σπουδών 

Τρίτη  26 Ιουνίου 2018, Ώρα: 11.00 – 1.00 μ μ.

         

Η Διδάσκουσα, 

 

Αναστασία Χρυσανθοπούλου 

Email: achrysan@upatras.gr