Department Department Department Department Department Department Department

Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.06.2018

Γνωστοποιουμε το επισυναπτόμενο υπ΄ αριθμ. 89537/Ζ1/01-06-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ,  που αφορά την διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2017-18, προς ενημέρωσή σας.

Εκ της Γραμματείας