Department Department Department Department Department Department Department

Εξετάσεις Γαλλικής γλώσσας Εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.06.2018

Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 09 Ιουνίου 2018 και στο ισόγειο του Παιδαγωγικου Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΠ θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στη Γαλλική γλώσσα όπως παρακάτω:

Γαλλικά ΙΙ   ώρα 10:00΄-12:00΄

Γαλλικά ΙV  ώρα 12:00΄-14:00΄

Η ύλη και σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες υπάρχουν στο e-class του μαθήματος

 

Ο Διδάσκων

 

Δρ.Ανδρέας Βελισσάριος

Ε.Ε.Π. στο Δ.Ξ.Γλ.