Department Department Department Department Department Department Department

Ηλεκτροχημικές Διεργασίες - Ανακοίνωση ημερομηνίας και ώρας εξέτασης Ιούνιος 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.06.2018

Η εξέταση του μαθήματος «Ηλεκτροχημικές Διεργασίες» θα γίνει την Παρασκευή 22-6-2018 και ώρα 14:00 - 17:00, στην αίθουσα ΧΜ3 (ή ΧΜ4).

Ο διδάσκων
Συμεών Μπεμπέλης