Department Department Department Department Department Department Department

Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.06.2018

Το Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών πρόκειται να χρηματοδοτήσει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα πλαίσια του Ερευνητικού έργου Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων (Επιστημονικός Υπεύθυνος Κ. Βαγενάς).

H σχετική προκήρυξη θα δημοσιευθεί εντός του Ιουνίου. Υποψήφιοι θα μπορούν να είναι πτυχιούχοι/διπλωματούχοι τμημάτων Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημείας και άλλων συναφούς αντικειμένου τμημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να ενημερωθούν στέλνοντας mail στο alex.katsaounis@chemeng.upatras.gr

 

Αλέξανδρος Κατσαούνης,

Αναπλ. Καθηγητής ΤΧΜ