Department Department Department Department Department Department Department

Εξέταση μαθήματος Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης - Ιούνιος 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.06.2018

Η τελική εξέταση του μαθήματος Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης θα γίνει την Δευτέρα 25 Ιουνίου στις 10:00-13:00 στην Αίθουσα XM1 για να διευκολυνθούν οι φοιτητές/τριες.

 

O διδάσκων

Σπύρος  Πανδής