Department Department Department Department Department Department Department

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέση PhD για Μαθηματική Μοντελοποίηση σε Κυψελίδες Καυσίμου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.06.2018

Μια θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι διαθέσιμη με θέμα τη Μαθηματική μοντελοποίηση και πειραματική προσέγγιση ηλεκτροχημικών και φυσικοχημικών διεργασιών σε κυψελίδες καυσίμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Φυσικού. Η κατοχή διπλώματος εξειδίκευσης (M.Sc.) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν, και σε αυτή την περίπτωση, η εμπειρία στη χρήση τεχνικών μοντελοποίησης φυσικοχημικών διεργασιών και η καλή γνώση προγραμματισμού κρίνονται σημαντικά προσόντα. Απαραίτητο προσόν είναι, επίσης, η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), φορέα υποδοχής της πράξης ΑΕΝΑΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στις διευθύνσεις neoph@iceht.forth.gr και cc: riadal@iceht.forth.gr.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την απονομή υποτροφίας μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαρία Δαλέτου, τηλ.: 2610965213, e-mail: riadal@iceht.forth.gr.