Department Department Department Department Department Department Department

Διάβρωση και Προστασία Υλικών - Ανακοίνωση ημερομηνίας και ώρας εξέτασης - Ιούνιος 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.06.2018

Η εξέταση του μαθήματος «Διάβρωση & Προστασία Υλικών» θα γίνει την Τρίτη 26-6-2018 και ώρα 14:00 - 17:00, στην αίθουσα ΧΜ3 (ή ΧΜ4).

Οι διδάσκοντες

Πέτρος Κουτσούκος

Συμεών Μπεμπέλης 

Βίκτωρας Στιβανάκης