Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών - Ιούλιος 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.07.2018

Σας προωθούμε το πρόγραμμα παρουσιάσεων Διπλωματικών εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Όλες οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Α/Σ 1 (Αίθουσα Σεμιναρίων 1), στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου.

Εκ της Γραμματείας