Department Department Department Department Department Department Department

Υποτροφία για συνεργασία σε ερευνητικό έργο

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11.10.2018

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους πτυχιούχους Χημικούς Μηχανικούς, υποτροφία από ερευνητικό  έργο που σχετίζεται με τη μελέτη οργανικών ηλιακών στοιχείων. Η υποτροφία έχει διάρκεια 3 έτη και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και απόφοιτοι Χημείας, Φυσικής και Επιστήμης Υλικών, εφόσον κατέχουν  ΜΤΣ.

 

Πληροφορίες

Καθηγ.Παναγιώτης Λιανός

lianos@upatras.gr

τηλ. 2610 997513