Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών - Αύγουστος 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.07.2018

Όσοι φοιτητές δεν έχουν στείλει αίτηση για παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στην εμβόλιμη εξέταση στις 27 Αυγούστου 2018, να στείλουν έως τις 30 Ιουλίου 2018.

Επισυνάπτονται τις φόρμες παλαιών και νέων φοιτητών.

 

Εκ της Γραμματείας