Department Department Department Department Department Department Department

Ημερομηνία Εξέτασης του Μαθήματος "Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες"

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.07.2018

Η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "Εισαγωγή στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες" στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι η Πέμπτη 6/9 ώρα 18:00-20:00.

 

Η διδάσκουσα,

Ελένη Καρφάκη