Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών - Αύγουστος 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.08.2018

Σας προωθούμε το πρόγραμμα παρουσιάσεων Διπλωματικών εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, που θα γίνει τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018.

Όλες οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Α/Σ 1 (Αίθουσα Σεμιναρίων 1), στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου.

Εκ της Γραμματείας