Department Department Department Department Department Department Department

Ηλεκτροχημικές Διεργασίες - Ανακοίνωση ημερομηνίας και ώρας εξέτασης (Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.08.2018

Η εξέταση του μαθήματος «Ηλεκτροχημικές Διεργασίες» θα γίνει τη Δευτέρα 10-9-2018 και ώρα 17:00 - 20:00 στην αίθουσα ΧΜ3 (ή ΧΜ4).


Ο διδάσκων

Συμεών Μπεμπέλης