Department Department Department Department Department Department Department

Ετερογενής Κατάλυση - Ανακοίνωση ημερομηνίας και ώρας εξέτασης (Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.08.2018

Η εξέταση του μαθήματος «Ετερογενής Κατάλυση» θα γίνει την Τρίτη  18-9-2018 και ώρα 11:00 - 14:00, στην αίθουσα ΧΜ3 (ή ΧΜ4).


Ο διδάσκων

Συμεών Μπεμπέλης