Department Department Department Department Department Department Department

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.08.2018

Το Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Μοριακής Φασματοσκοπίας Υψηλών Θερμοκρασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών έχει διαθέσιμη μία (1) θέση (με οικονομική υποστήριξη) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη θεματική περιοχή της Οperando Φασματοσκοπίας με ενδεικτικό τίτλο: "Χαρακτηρισμός Μοριακής Δομής και Απόδοσης Καταλυτών για Μετάθεση Ολεφινών με Operando Φασματοσκοπία Raman".

Υποψήφιοι/ες μπορεί να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Χημεία, την Επιστήμη Υλικών ή τη Χημική Μηχανική. Το Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού με πιστοποίηση IChemE είναι επίσης επαρκές. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή Σογομών Μπογοσιάν: bogosian@chemeng.upatras.gr

και να υποβάλουν αίτηση στην Προκύρηξη Εισαγωγής Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.chemeng.upatras.gr/el/announces/7008

Έναρξη: Οκτώβριος 2018