Department Department Department Department Department Department Department

Διάβρωση και Προστασία Υλικών - Ανακοίνωση ημερομηνίας και ώρας εξέτασης (Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.08.2018

Η εξέταση του μαθήματος «Διάβρωση και Προστασία Υλικών» θα γίνει την Τετάρτη 12/9/2018 και ώρα 11:00-14:00, στην αίθουσα ΧΜ3 (ή ΧΜ4).

Οι διδάσκοντες

Πέτρος Κουτσούκος
Συμεών Μπεμπέλης
Βίκτωρας Στιβανάκης