Department Department Department Department Department Department Department

Γαλλική Γλώσσα - Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018 - Ανακοίνωση διδάσκοντος

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.08.2018

Για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 ισχύουν τα παρακάτω:

  • Η ύλη είναι για κάθε επίπεδο αναρτημένη στο eclass στο αντίστοιχο επίπεδο
  • Στις εξετάσεις συμμετέχουν από κοινού όλοι οι υπόχρεοι του μαθήματος (και οι επι πτυχίο)
  • Για να συμμετάσχουν οι υπόχρεοι φοιτητές πρέπει να το δηλώσουν στέλνοντας  e-mail στη διεύθυνση του διδάσκοντος (avelissa@upatras.gr), δηλώνοντας το επίπεδο ή τα επίπεδα που επιθυμούν να εξεταστούν.
  • Οι ημερομηνίες εξετάσεων είναι:
    • Γαλλικά I & ΙΙ Τέταρτη  05/09/2018 και ώρα 11.30-13.30
    • Γαλλικά III & IV Πέμπτη 06/09/2018 και ώρα 09.00-11.00
  • Ο χώρος των εξετάσεων θα ανακοινωθεί έγκαιρα και εξαρτάται απο τον αριθμό των συμμετεχόντων

Ο διδάσκων

Δρ. Ανδρέας Βελισσαριος