Department Department Department Department Department Department Department

Επανεγγραφή Προπτυχιακών Φοιτητών Χειμερινού Εξαμήνου (από το Β' Έτος και μετά)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.08.2018

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μας (από το Β' έτος φοίτησης και μεγαλύτερο) μπορούν να κάνουν επανεγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο από τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2018.

Εκ της Γραμματείας