Department Department Department Department Department Department Department

Ανανέωση Εγγραφής Εξαμήνου Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.08.2018

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, τόσο του προγράμματος που οδηγεί σε ΜΔΕ, όσο και του προγράμματος που οδηγεί σε Δ.Δ. να προβούν σε ανανέωση εγγραφής ή/και δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από 01.09.2018 – 20.10.2018 μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Όσοι εκ των φοιτητών δεν διαθέτουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, λόγω παλαιότητας, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία για την ανανέωση της εγγραφής τους ή να αποστείλουν σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση της Γραμματείας: secretary@chemeng.upatras.gr;

Φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή φοίτησης και επιθυμούν να την παρατείνουν, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο εξάμηνο και έπειτα να αιτηθούν την αναστολή φοίτησής τους σε αυτό.

Υπενθύμιση για τους Μ.Φ. του προγράμματος που οδηγεί σε Μ.Δ.Ε.:

  • Οι Μ.Φ., που ξεκινούν το δεύτερο εξάμηνο να δηλώσουν και τον επιβλέποντα της εργασίας τους στη Γραμματεία του Τμήματος, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο. (βλ.: Ιστότοπο Τμήματος-Μεταπτ. Σπουδές- Οδικός Χάρτης για ΜΔΕ-Έντυπο Μ3: ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ)
  • Οι Μ.Φ. που ξεκινούν το τρίτο εξάμηνο να δηλώσουν τριμελή και θέμα εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος. (βλ.: Ιστότοπο Τμήματος-Μεταπτ Σπουδές- Οδικός Χάρτης για ΜΔΕ -Έντυπο  Μ4: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΔΕ)

 

Από τη Γραμματεία