Department Department Department Department Department Department Department

Υποτροφιες του Φλαμπουρειου Κληροδοτήματος Βορείου Ελλάδας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.09.2018

Σας ενημερώνουμε επισυνάπτουμε για την προκήρυξη τριών (3) υποτροφιών σε φοιτητές που χορηγεί το Φλαμπούρειο κληροδότημα Βορείου Ελλάδος.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.