Department Department Department Department Department Department Department

Ανακοίνωση Εξέτασης Αγγλικής Γλώσσας Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.09.2018

Πρόγραμμα εξέτασης Αγγλικής  Γλώσσας για την Εξεταστική Σεπτεμβρίου , Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018

Το Μάθημα Αγγλική Ορολογία 2 ΤΕΧΝΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ) Θα εξεταστούν την ίδια ημερομηνία και ώρα με το Μάθημα Αγγλικά 1 του Β΄ εξαμήνου σπουδών 

 -    Δευτέρα  24/9/2018

      Ώρα: 10.00 – 1.00 μ μ.

         

Η Διδάσκουσα, 

 

Αναστασία Χρυσανθοπούλου 

email: achrysan@upatras.gr