Department Department Department Department Department Department Department

Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές - Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05.09.2018

Η εξέταση του μαθήματος Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές  θα λάβει χώρα ως εξής:

  • Παρασκευή, 21.09.2018, 11:00-14:00, Αίθουσα ΧΜ1-6

Οι διδάσκοντες

Δ. Κουζούδης - Κ. Γαλιώτης