Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών - Οκτώβριος 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.09.2018

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που θα παρουσιάσουν την διπλωματική τους εργασία τον Οκτώβριο να στείλουν με email την επισυναπτόμενη φόρμα παρουσίασης, στη διεύθυνση secretary@chemeg.upatras.gr έως 5/10/2018.

  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ως έτος εισαγωγής πριν το 2013 θα συμπληρώσουν την αίτηση παρουσίασης του παλαιού συστήματος.
  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ως έτος εισαγωγής από το 2013  και μετά θα συμπληρώσουν  την αίτηση  παρουσίασης του νέου συστήματος.

 

Εκ της Γραμματείας