Department Department Department Department Department Department Department

Νανοϋλικά Νανοτεχνολογία - Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2018

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.09.2018

Η ημερομηνία γραπτής εξέτασης του μαθήματος «Νανοϋλικά Νανοτεχνολογία»,  θα λάβει χώρα την την Τρίτη 18/9/2018 και ώρα 14:00-17:00 στις Αίθουσα ΧΜ1-6

Ο διδάσκων

Κ. Γαλιώτης