Department Department Department Department Department Department Department

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΚΑ για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων δυσκολιών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.09.2018

Σας επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας  την αρ  Φ.251/149312/Α5/11.9.2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ,  που αφορά στην προθεσμία εγγραφής για το ακαδ. έτος 2018-2019 (Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018) των  επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι εν λόγω επιτυχόντες είναι τα εξής:

 

1.      Αίτηση για εγγραφή: Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει χειρόγραφα, έντυπη αίτηση, στην οποία θα αιτείται την εγγραφή του στο Τμήμα, σύμφωνα με την  αρ πρωτ Φ. 251/149312/Α5/11.9.2018 εγκύκλιο. Την αίτηση αυτή θα την πρωτοκολλήσετε αυθημερόν.

2.      Υπεύθυνη Δήλωση: Ο φοιτητής θα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει τη διαγραφή του θα βεβαιώνει ότι θα προσκομίσει τη διαγραφή του άμεσα.

 

Τέλος θα πρέπει να ενημερώνονται ότι όταν αποσταλούν οι καταστάσεις των εγγεγραμμένων από του Υπουργείο Παιδείας, θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών και θα πρέπει να μπουν στο portal, προκειμένου να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή και στη συνέχεια να παραλάβουν τα πιστοποιητικά εγγραφής τους.