Department Department Department Department Department Department Department

Ψυχολογική Στήριξη Φοιτητών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.09.2018

Το ειδικό γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκινά την λειτουργία του και αυτό το ακαδημαϊκό έτος.

Το ειδικό γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υγείας απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου μας και λειτουργεί κατόπιν προγραμματισμένων συναντήσεων κάθε Παρασκευή στο ισόγειο του Α' κτιρίου.

Οι φοιτητές απευθύνονται για ραντεβού στο τηλ. 2610-969897.

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας