Department Department Department Department Department Department Department

Θεσμός του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων»

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.09.2018

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία, συνεχίζει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 την υλοποίηση του ιδιαίτερα επιτυχημένου θεσμού του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων». Στόχος  παραμένει η διάχυση της ποιοτικής και έγκυρης επιστημονικής γνώσης με σεβασμό στην επιθυμία του σύγχρονου ανθρώπου για διαρκή επιμόρφωση. Ο θεσμός αυτός δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την ηλικία και το επίπεδο σπουδών του, να παρακολουθήσει πανεπιστημιακά μαθήματα, τα οποία ο ίδιος θα επιλέξει από τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματός μας που διαθέτουν μαθήματα για τον σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έντυπα ή ηλεκτρονικά από 24 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου 2018 στο σύνδεσμο: http://www.upnet.gr/auditioner-application/. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο:https://www.upatras.gr/el/node/6357. Το συντονισμό της δράσης έχει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Έρευνας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610-996649 και 2610-969046).