Department Department Department Department Department Department Department

Πρακτική Άσκηση 2018 - Ανακοίνωση Παρουσίασης Εργασιών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.09.2018

Την Δευτέρα (24-09-2018) και Τρίτη (25-09-2018) θα πραγματοποιηθούν οι  Παρουσιάσεις των εργασιών των φοιτητών –τριών που πήραν μέρος στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» κατά την θερινή περίοδο 2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

ΧΩΡΟΣ :  ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΜ4  (Ισόγειο ΤΧΜ)

Μετά την Παρουσίαση της Εργασίας κάθε φοιτητής –τρια θα πρέπει να παραδίδει  την εργασία του/της εκτυπωμένη και δεμένη σε τεύχος καθώς επίσης και ένα cd που θα περιέχει την εργασία και την δεκάλεπτη παρουσίαση στην κα Ε. Σταματίου στο γραφείο της (2ος όροφος ΤΧΜ).

Παρακαλούμε να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο φοιτητή –τριας και το έτος εκπόνησης της Π.Α. στο cd και στην εργασία.  

Υπενθύμιση των εγγράφων:

  1. Πιστοποιητικό Γραμματείας Ενεργού Φοιτητή –τριας
  2. Την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου Τράπεζας που να φαίνεται ότι είναι πρώτος/η δικαιούχος (για όποιον δεν το έχει καταθέσει).
  3. Δελτία εισόδου και εξόδου Πρακτικής Άσκησης, αφού έχουν υποβληθεί, εκτυπωθεί και υπογραφεί http://microdata.upatras.gr/
  4. Θα πρέπει να έχετε επισκεφθεί την σελίδα http://apografi.upatras.gr/ με σκοπό να απογραφείτε για την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (βασική προυπόθεση για να πληρωθείτε).
  5. Ημερολόγιο Εργασιών (έντυπο)
  6. Βεβαίωση του φορέα για το χρονικό διάστημα και το καθεστώς πλήρους απασχόλησης (έντυπο)
  7. Δελτίο Αξιολόγησης του Ασκούμενου από τον Επόπτη του φορέα (έντυπο)
  8. Εκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου Φοιτητή –τριας (έντυπο)

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα παρουσίασης.