Department Department Department Department Department Department Department

ΡΩΣΣΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.10.2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ

Τηλ: 2610 -997 703

ioannid@upatras.gr

 ΡΩΣΙΚΑ

                                                                                                            Πάτρα,  25/09/2018

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΝΑ  ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ( Τμήματα Αρχαρίων – ΡΩΣΙΚΑ Ι )  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  05/10/2018 στην αίθουσα Τ-13  του Π.Τ.Δ.Ε.

ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

                                                                                               Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ 

                                                                                                               Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ   

 Ρ Ω Σ Ι Κ Α

                         ΠΡΟΓ ΡΑΜΜΑ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ

                                ΣΠΟΥΔΩΝ  ΑΚΑΔ.  ΕΤΟΥΣ  2018-2019

                                       ΔΕΥΤΕΡΑ       15.00 -17.30 (Τ-13 Π.Τ.Δ.Ε.)

 ΡΩΣΙΚΑ-Ι                                   ή

 (τμήματα αρχαρίων )    ΠΕΜΠΤΗ      15.00-17.30 ( Τ-13 Π.Τ.Δ.Ε.)

                                                    ή

                                       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12.00-14.30 (Τ-13 Π.Τ.Δ.Ε.)

ΡΩΣΙΚΑ-ΙΙΙ                     ΤΕΤΑΡΤΗ       15.00-17.30 (Τ-13 Π.Τ.Δ.Ε.)  

>>  ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   08.10.2018

 

ΩΡΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ     ΔΕΥΤΕΡΑ    13.00-15.00

                                    ΤΕΤΑΡΤΗ   13.ΟΟ-15.00

                                    ΠΕΜΠΤΗ   13.30-15.00