Department Department Department Department Department Department Department

Διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες"

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.10.2018

 

Σας ενημερώνω ότι το μάθημα  "Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για Μηχανικούς και Επιστήμονες "

θα διεξάγεται κάθε Τρίτη και ώρα 5-8 μ.μ. στην αίθουσα ΠΑΜ15 σύμφωνα με το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

(http://www.bma.upatras.gr/images/programma/bma20182019xeim/bma20182019xeim_data_and_timetable_index.html).

 

Με εκτίμηση, η διδάσκουσα,

 

Ελένη Καρφάκη.